Uncategorized

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2561

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2561

ที่หอประชุมโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 959 หมู่2 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ แม่และลูก ได้แสดงความรัก ความอบอุ่น อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของสถาบันครอบครัว
โดยมี นางสาว ลินดา ทำมาฉุน ในนามตัวแทนคณะครู ได้ทำการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปีนี้ แก่นางสาว วไลพร วิริยะโกมินท์ ประธานยุวสตรีคริสเตียน Y W C A ในประเทศไทย-อาจารย์สอนศาสนาคริสทั่วประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธี ร่วมลงนามถวายพระพร และถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งถวายพานพุ่มดอกมะลิ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้สด ธูปเทียนแพ ก่อนนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี ศาสตราจารย์ดอกเตอร์ เสรี ธรรมอาสา ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงธรรมวิทยา พร้อมด้วย คุณหมอสายเรียม ธรรมอาสา ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนอนุบาลแสงธรรม และ นางนิตต์ดา อำนาจ อดีตศึกษานิเทศก์ ผู้ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ปัจจุบันตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตลอดจน แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง
จากนั้น ได้ร่วมรับชมชุดการแสดงของเด็กนักเรียน ในแต่ละระดับชั้น อาทิ การแสดงชุด รำถวายพระพรพระราชินี , การแสดงของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล1 เพลงคู่รัก ,การแสดงของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล2 เพลง หนานะ ,การแสดงของเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล3 เพลง กล่อม ,การแสดงดนตรีสากล ,การแสดงของวงออเคสตร้า ,การแสดงภาษาจีน-อังกฤษ เป็นต้น นอกจากนั้นภายในงาน ยังได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งมอบรางวัลการแข่งขันประกวด วาดภาพระบายสี แม่ลูกผูกพันธ์รัก ,มอบรางวัลประกวดคัดลายมือ ,มอบรางวัลประกวดเรียงความ ก่อนปิดท้ายด้วยการนำดอกมะลิขึ้นกราบคุณแม่ และร่วมร้องเพลงค่าน้ำนม ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรัก และความอบอุ่น

ราเมธ บงแก้ว/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์