ข่าวกระแสสังคม

บุรีรัมย์ – คนละหน้าที่งานดีไม่มีล่ม!!! “ฝนตกเป็นหน้าที่ฟ้า เปิดงานเป็นหน้าที่เรา” นายอำเภอหนองหงส์ นำ นทท.กว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีกลางสายฝน บ้านม่วงเจริญ หมู่บ้านระดับ5ดาว ที่แนะนำให้มาเยือน

บุรีรัมย์ – คนละหน้าที่งานดีไม่มีล่ม!!! “ฝนตกเป็นหน้าที่ฟ้า เปิดงานเป็นหน้าที่เรา” นายอำเภอหนองหงส์ นำ นทท.กว่า200คน เปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีกลางสายฝน บ้านม่วงเจริญ หมู่บ้านระดับ5ดาว ที่แนะนำให้มาเยือน

งานเปิดตัวหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี บ้านม่วงเจริญ ตำบลสระทอง อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้ 21 พย. 61 นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณสำอางค์ ยืนยิ่ง นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองหงส์ สำนักงานพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพัฒนาการชุมชนอำเภอหนองหงส์ นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอหนองหงส์ โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา ให้เป็นที่รู้จัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว ภายในงานเปิดตัวหมู่บ้าน บ้านม่วงเจริญ หมู่บ้านระดับ5ดาว ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีตลาดแสดงสินค้าประจำชุมชน รวมถึงชุมชนใกล้เคียง เช่น ผ้าไหมทอมือ สินค้าแปรรูปจากผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือ กลุ่มแปรรูปขนม และผลิตภัณฑ์พื้นบ้านอีกจำนวนมาก มาร่วมจำหน่ายรวมถึงจัดให้มีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นอีกด้วย จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างของงานในครั้งนี้คือการที่ได้นำสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติกว่า 200คนไปเยี่ยมชมและรับความรู้ที่ฐานการเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่สนุกสนานและได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยส่งเสริมชุมชนผลิตสินค้าที่ตนถนัดและขายสินค้าอยู่ในชุมชน สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเมืองหลัก เมืองรอง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นการท่องเที่ยวในชุมชน (แอ่งเล็ก เช็คอิน) ที่ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและแปลงให้เกิดรายได้ รวมถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกิดการใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างสรรค์ความผาสุกในบ้านเกิด”ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว ข่าวภาพ