Uncategorized

นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ ได้นำจิตอาสา ทำกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ ๒๓ ต.ค.๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นายเริงวิทย์ ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ ได้นำจิตอาสา ทำกิจกรรม ทำดีด้วยหัวใจ ณ ที่ว่าการอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

/บ่าวพีรพล รายงาน