ข่าวกระแสสังคม

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่

ตราด-อําเภอคลองใหญ่จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ.ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาของอําเภอคลองใหญ่

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีนายชัยวัฒนฺ์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 นําหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ นักเรียน ตํารวจ ทหาร พ่อค้า โรงพยาบาล พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมจํานวน 500 คน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน และจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะวาง พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จากนั้นประธานในพิธีเวลา 19,00 น.จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนําหน่วยงานเข้าร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก