จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ


จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตร และถวายพานพุ่มราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

 

 

วันนี้ (5 ธ.ค. 61) เวลา 07.00 น. ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยนำเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวเชียงใหม่ ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล และร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 50 รูป

 

จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และกล่าวคำถวายราชสดุดี พร้อมทั้งนำเหล่าข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างหาที่สุดมิได้

 

ทั้งนี้ พสกนิกรชาวจังหวัดเชียงใหม่ได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อีกทั้งจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาใช้ในการดำรงชีวิตของตนต่อไป

 

//////////////////
นฤมล วรรณพริ้ง / ส.ปชส.เชียงใหม่
5 ธันวาคม 2561