นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันนี้ ( 5 ธันวาคม 2561 ) นายธรรมรงค์ มณีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงานส่วนตำบล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะ ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
ณ. ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์