Uncategorized

ตาก=ขนส่งตากเข้มตรวจสภาพรถโดยสารพร้อมคนขับ ป้องกันอุบัติเหตุ

ตาก=ขนส่งตากเข้มตรวจสภาพรถโดยสารพร้อมคนขับ ป้องกันอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 นายสรรเพชร ม่วงมาลี ขนส่งจังหวัดตาก( สขจ.ตาก) พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก ได้ปฎิบัติการตรวจรถพร้อม คนขับรถตู้โดยสารสาธารณะ หมวด 4 สาย 1153 เส้นทางสาย เมืองตาก-อ.แม่สอด และรถสองแถวหมวด 3 สาย 642 เส้นทางสายเมือง ตาก-อ.วังเจ้า-จังหวัดกำแพงเพชร ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก

โดยเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ นำ Hi-Technology Tak เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ พร้อมแว่น 3 D โดยตรวจ Scan หาจุดบกพร่องระบบเครื่องยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อน ระบบเบรก ช่วงล่าง และแบตเตอรี่ เป็นต้น พร้อมทั้งนำ App School Bus Care ติดตั้งรถสองแถว และให้ผู้ขับรถใช้เครื่องป้องกันการหลับใน หากง่วงผงกศีรษะ เครื่องจะมีเสียงร้องเตือนมิให้หลับในขณะที่ขับรถ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

///////////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน