พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร เยี่ยมชาวบ้านและตรวจพื้นที่ ที่จะยกบ้านประชาชนที่รุกล้ำแม่น้ำพิจิตรลงไปต่ำเกินกว่ารายอื่น จนเดือดร้อนจากระดับน้ำที่เติมเข้ามาเพื่อฟื้นระบบนิเวศของแม่น้ำ


14 ธ.ค.61 : พ.อ.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร เยี่ยมชาวบ้านและตรวจพื้นที่ ที่จะยกบ้านประชาชนที่รุกล้ำแม่น้ำพิจิตรลงไปต่ำเกินกว่ารายอื่น จนเดือดร้อนจากระดับน้ำที่เติมเข้ามาเพื่อฟื้นระบบนิเวศของแม่น้ำ ใน ต.โรงช้าง และ ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร
การยกบ้าน 5 หลังมุ่งหมายให้สามารถเพิ่มระดับน้ำที่เติมเข้ามาเพื่อฟื้นฟูแม่น้ำ โดยไม่เป็นเหตุยกเว้นให้ผู้รุกล้ำฯอยู่เหนือกฎหมาย
งบประมาณที่ใช้ได้รับจากมูลนิธิ ทสปช. และผู้บริจาคชาวพิจิตร ส่วนดินถมได้จากกองพันทหารช่างที่ 8 จากงานขุดลอก น.พิจิตร