Uncategorized

ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 29เชิญกินข้าวปุ้นในสวนชมขบวนแห่พระเวชสันดร13กัณฑ์ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนฟังเทศน์มหาชาติ

บทโทรทัศน์/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129—
ร้อยเอ็ดเตรียมพร้อมจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 29เชิญกินข้าวปุ้นในสวนชมขบวนแห่พระเวชสันดร13กัณฑ์ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอนฟังเทศน์มหาชาติ

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะสงฆ์ ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 29 เมื่อบ่ายวันที่ 13 ธ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสุนทรเทพ อาคารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการเตรียมความพร้อมจัดงานบุญผะเหวดปี2562โดยที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ อนุมัติงบประมาณ กว่า 2ล้านบาทในการจัดงาน พร้อมนำสัญลักษณ์ทางประเพณีงานบุญผะเหวด อาทิการประกวดธงผะเหวด การประดับประดาธงผะเหวด ประดับพวงดอกสะแบงมาลัยข้าวตอกข้าวสารธงใยแมงมุมจากทุกตำบล กรรมการทุกฝ่ายพร้อมจัดงานตามฮีต12 คือ ต้นเดือน4 วันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ปีนี้ตรงกับ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 8- 9- 10 มีนาคม 2562 ตรงกับวันขึ้น๓-๔-๕ ค่ำเดือน๔โดยจัดที่ ลานสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัยร้อยเอ็ด
จึงขอประกาศเชิญชวนมาท่องเที่ยวงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 29ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม นี้ชมการประกวดธงผะเหวด พิธีแห่พระอุปคุตพระราชทาน การแสดงแสงสีเสียงตำนานพระเวชสันดร พิธีเปิดงาน ชมขบวนแห่พระเวชสัน 13 กัณฑ์ 15 ขบวน อิ่มบุญทานข้าวปุ้นในสวน แห่ข้าวพันก้อน พิธีเทศน์คาถาพันและเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พิธีแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน พิธีมอบโคกระบือและสัตตสดกมหาทาน 96 ชุดและการอัฐเชิญพระอุปคุตพระราชทานกลับเสร็จพิธี อย่าลืม “มากินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ นำกันเด้อ 8-9 มีนาคม นี้ ”
—///–สมนึก บุญศรี/ผู้สื่อข่าวร้อยเอ็ด/รายงาน…..

https://youtu.be/sH1wRT8vuRQ

https://youtu.be/-WaHD_hGFtk

https://youtu.be/VsPsDz1E20o

https://youtu.be/IDKOhPdq17U

https://youtu.be/dFOLzkpryNg