Uncategorized

“ผู้การอ้อ!!เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ชนะการประกวดฯในงาน”วันยุวกวี”ครั้งที่41!!

“ผู้การอ้อ!!เป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้ชนะการประกวดฯในงาน”วันยุวกวี”ครั้งที่41!!

วันนี้ (17 ส.ค. 61) เวลา 15.30 น.

พล.ต.ต.อัคราเดช พิมลศรี ผบก.ศฝร.ภ.7 เป็นประธานในการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและแข่งขัน การเขียนบทร้อยกรอง , การแข่งขันวาดภาพและเขียนคำบรรยายเป็นบทร้อยกรอง และการแข่งขันตอบปัญหา “สนุกกับภาษาไทย” เนื่องในงาน “วันยุวกวี” ครั้งที่ 41

ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพมหานคร

!! ขอขอบคุณ@สะมะบัติ เอื้อเฟื้อข้อมูลภาพ/ข่าวสาร