Uncategorized

หน่วยงาน, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน. และประชาชน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 18 ส.ค.61 0900 – 1200 พ.อ.ไมตรี ศรีสันเทียะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัด กำลังพล ชุดป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จาก กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 จำนวน 1 ชุดปฎิบัติการ. ร่วมกับ อ.แม่จัน, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน. และประชาชน เข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก เมื่อ 17 ส.ค.61 ที่ผ่านมา บริเวณ บ้านสันมงคล หมู่ 12, สะพานข้ามแม่น้ำจัน, บ้านป่ากุ่ม หมู่ 8 ตำบลป่าตึง, บ้านแม่เฟือง หมู่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไป