ข่าวรัฐสภา

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับองคมนตรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจตามพระราโชบายในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน