Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เร่งขับเคลื่อนนโยบายฯ สนับสนุนทรัพยากรทางการทหารแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

กองทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เร่งขับเคลื่อนนโยบาย เตรียมประชุมแถลงแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ พร้อมสนับสนุนทรัพยากรทางการทหารในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เตรียมจัดประชุมแถลงแผนงานบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัด ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่สโมสรกาวิละ ค่ายกาวิละ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงแผนการดำเนินงานของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก

ทั้งนี้ การดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563 ทุกภาคส่วนจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบ Single Command เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการหยุดการเผาในทุกพื้นที่ ทั้งพื้นที่ป่า และพื้นที่ทางการเกษตร รวมถึงควบคุมไม่ให้ปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดปี 2563 เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นที่ ที่สำคัญทุกภาคส่วนต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และการตระหนักรู้ ให้ประชาชน โดยปรับรูปแบบข้อมูลและสถานการณ์ให้เข้าใจง่าย น่าสนใจ และเป็นชุดเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และดำเนินการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน.

ทรงวุฒิ ทับทอง