Uncategorized ข่าว ปราจีน

ปราจีนบุรี//สรุปที่ดินซับซ้อนเกี่ยวกับสปกและน.ส 3 ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วต่อจากที่ได้มีนายทุนมารางวัดครั้งแรกในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน

ปราจีนบุรี//สรุปที่ดินซับซ้อนเกี่ยวกับสปกและน.ส 3 ในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วต่อจากที่ได้มีนายทุนมารางวัดครั้งแรกในพื้นที่จนถึงปัจจุบัน

ที่ผ่านมาก็ได้มีกลุ่มนายทุนมารางวัดอีกครั้งโดยครั้งนี้ได้มีเจ้าของที่แสดงเอกสารสิทธิ์ว่าเป็นเจ้าของที่ดิน และนำป้ายสปกห้ามบุกรุกที่ดินณ พื้นที่แปลงนี้ คือ นายธีระ แก้วสมนึก แสดงตนและชี้พื้นที่ของตนโดยมีโฉนดที่ดินสปกเป็นหลักฐาน ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนายทุนอ้างเอกสารสิทธิ์นส 3 ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เช่นกันเช่นกัน ทางด้านนายธีระแก้วสมนึก และนายกฤษฎาแสนสุขทนายความของนายธีระแก้วสมนึกได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า//ตามที่มีกลุ่มบุคคลเข้ามาลักลอบตัดไม้ยูคาลิปตัสของเกษตรกรที่ปลูกไว้ในพื้นที่สปก 4-0 1 ข และเกษตรกรซึ่งเป็นผู้เสียหายได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีข้อหาบุกรุกและลักทรัพย์ผู้มีอาชีพเกษตรกรรมแต่ต่อมากลุ่มบุคคลหรือกระบวนการที่ลักลอบตัดไม้ยูคาของเกษตรกรได้แอบอ้างน.ส 3 กที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายมากล่าวอ้างว่ามีการทับซ้อนกันกับที่สปก//ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดโดยไม่เชื่อว่า น.ส 3 กตำบลลาดตะเคียนจะซับซ้อนกับที่สปก 4-0 1 ข จึงมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกผู้ที่ลักลอบตัดไม้ยูคาโดยน.ส 3 ก กลุ่มดังกล่าวมี//นางภัทรภร ผลทิพย์//ร่วมกับนาย ศิริพงษ์ ปัญญาธนะรัชต์ แอบอ้างและมีการนำชี้ที่ดิน สปก อ้างว่าทับซ้อน น.ส 3 และใช้อิทธิพลข่มขู่เพื่อเข้าทำการรางวัด นส 3ก และห้ามเกษตรกรเข้าพื้นที่มาโดยตลอด