Uncategorized

เทศบาลตำบลอุ่มเม้า,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม้า,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรีและพี่น้อง อสม.ทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลอุ่มเม้า ร่วมกิจกรรมวิ่งคฑา หมอชวนวิ่ง 50 ปีแพทยสภา

วันนี้(17 พ.ย.) เวลา 13.29 น.
เทศบาลตำบลอุ่มเม้า,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม้า,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอธวัชบุรีและพี่น้อง อสม.ทั้ง 15 หมู่บ้านของตำบลอุ่มเม้า ร่วมกิจกรรมวิ่งคฑา หมอชวนวิ่ง 50 ปีแพทยสภา โดยเทศบาลตำบลอุ่มเม้าได้ตั้งจุดบริการน้ำดื่ม 2 จุดให้กับคณะนักวิ่ง

ทั้งนี้ผมได้รับเกียรติถือคทาวิ่งในระยะประมาณ 1 กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผมได้นำพลังของพี่น้องประชาชนชาวตำบลอุ่มเม้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย