Reporter&Thai Army

มทบ.27 นำทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร เกษตรกรในชุมชน ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีคนในชุมชน

ร้อยเอ็ด…
มทบ.27 นำทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร เกษตรกรในชุมชน ลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสานประเพณีและแสดงออกถึงความรักความสามัคคีคนในชุมชน
พลตรี ปฏิกรณ์ เอี่ยมลออ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 นำกำลังพล และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวนกว่า 100 นาย ลงแขกเกี่ยวข้าว ที่ แปลงนาสาธิตของนายสำเริง นิจการ บ้านดงยาง ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนกว่า 30 ไร่ 

ซึ่งเหลืองอร่ามไปทั่วท้องทุ่ง เพื่อสืบสานประเพณีที่มีมานาน และเพื่อแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และเกษตรกร ร่วมลงเกี่ยวข้าวด้วย
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 กล่าวว่า กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วม เอื้ออาทรต่อกัน พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวเพื่อขาย ในยุคที่เศรษฐกิจ และเงินตราเป็นใหญ่ แต่งานเกี่ยวข้าวเป็นการแสดงออกที่ยิ่งใหญ่ในการสืบสานประเพณี พร้อมเป็นการน้อมนำตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยให้มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป โดยการย้อนอดีตในการทำนา คือการเกี่ยวข้าวด้วยเคียว การเตรียมอาหารเพื่อร่วมกันรับประทานหลังการเกี่ยวข้าวด้วย

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน