ผู้นำหมู่บ้าน ปิยะมิดร 1-5ได้ประชุมหารือ การพัฒนา การจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ประจำ บ.ปิยะมิตร2.และความคีบหน้าการขอใช้ พื้นที เพื่อทำประโยชน์ ต่อไปอีก30ปี ของ บ.ปิยะมิตร


เมื่อ16ธค.61ผู้นำหมู่บ้าน ปิยะมิดร 1-5ได้ประชุมหารือ การพัฒนา การจัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ประจำ บ.ปิยะมิตร2.และความคีบหน้าการขอใช้ พื้นที เพื่อทำประโยชน์ ต่อไปอีก30ปี ของ บ.ปิยะมิตร โดย พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผทพ.ของรัฐบาล/ ปษ. ผอ.รมน.ภาค4 เป็นประธานการประชุม ณ.ค่ายสิรินธร