พิจิตร ชาวนาระทม นาข้าวกว่า 7หมื่นไร่ เจอเพลี้ยกระโดดอาละวาดกัดกินต้นข้าวเสียหายยับ


❎พิจิตร ชาวนาระทม นาข้าวกว่า 7หมื่นไร่ เจอเพลี้ยกระโดดอาละวาดกัดกินต้นข้าวเสียหายยับ❎วันที่ 18ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงสำรวจพื้นที่คาดว่าจะเสียหายจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว ในพื้นที่อำเภอสากเหล็กและสามง่าม ร่วมกับ นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร, นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ,นายอำเภอสากเหล็ก, นายอำเภอสามง่าม, ฝ่ายทหารประจำอำเภอ จากการลงพื้นที่ทั้งสองอำเภอขณะนี้เริ่มมีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้าทำลายต้นข้าวของเกษตรกรแล้ว ขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้สำรวจพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย ซึ่งขณะนี้จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 476,403 ไร่ มีพื้นที่คาดว่าจะเสียหายจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 76,615 ไร่ จากการลงพื้นที่ ได้มีการแนะนำให้เกษตรกรระบายออกจากแปลงนา ไม่ควรขังน้ำไว้ตลอดเวลา หมั่นตรวจแปลงเพื่อป้องกันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ใช้เชื้อราบิวเวอเรียหรือสารสะเดาฉีดพ่นทุก 10-15 วัน หากพบการระบาดให้ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน การกำจัดตัวอ่อนของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ควรใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ยับยั้งการลอกคราบของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เช่น บูโพรเฟซิน หรือสารสะเดา กำจัดตัวเต็มวัย (ตัวแก่) ควรใช้สารเคมีชนิดที่มีผลต่อระบบประสาท เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการบูรณาการลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่คาดว่าจะเสียหายเบื้องต้นปูพรมทั้งหมด 12 อำเภอ เพื่อแนะนำเกษตรกรในการป้องกันและกำจัดรวมถึงหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป