กองทัพภาคที่ 3 เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียน รร.เสนาธิการทหารบก และ รร.ส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมนายทหารมิตรประเทศ ดูงานทัพเหนือ….


กองทัพภาคที่ 3 เปิดบ้านต้อนรับ นักเรียน รร.เสนาธิการทหารบก และ รร.ส่งกำลังบำรุงทหารบก พร้อมนายทหารมิตรประเทศ ดูงานทัพเหนือ….

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 พลตรีบัญชาดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 97 และเจ้าหน้าที่จำนวน 141 นาย ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 ห้วงวันที่ 17 – 22 ธันวาคม 2561 พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ และนายทหารนักเรียน โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ 61 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 77 นาย โดยมี พันเอก สุเอช อมาตยกุล รองผู้บัญชาการโรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก เป็นหัวหน้าคณะ นำคณะเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศและดูงานในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ห้วงวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561

 

ในการนี้ กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ นายทหารนักเรียน ทั้ง 2 หลักสูตร ร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมคชรัตน์ 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โอกาสนี้ คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ นายทหารนักเรียน หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 97 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก และ หลักสูตรการจัดงานส่งกำลังบำรุงชั้นสูง รุ่นที่ 61 โรงเรียนส่งกำลังบำรุงทหารบก ได้วางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา

 

ทั้งนี้ คณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์ นายทหารนักเรียน และนายทหารนักเรียนจากมิตรประเทศ 7 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, เมียนนมาร์, เวียดนาม, ลาว, กัมพูชา, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เดินทางไปสักการะบูชาพระพุทธชินราช และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก อาทิ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ด้วย