กอ.รมน.จว.พิจิตร จัดการอบรม”โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ”


18 ธ.ค.61 : กอ.รมน.จว.พิจิตร จัดการอบรม”โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่า และทรัพยากรธรรมชาติ”ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร ภาคบ่ายได้นำนักศึกษาฯ เดินทางไปฝึกอบรมภาคสนาม ณ วัดบึงสีไฟ กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์พืช และปลูกต้นไม้ มีนักเรียนนักศึกษา,ครู,วิทยากรและจนท.ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม จำนวน 110 คน