Reporter&Thai Army

ชป.อ.บางมูลนาก พร้อมด้วย ร.อ.นิกร เชื้อบุญมี น.ควบคมพื้นที่ ฯ ร่วมกับ จิต​อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ​ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ใน อ.บางมูลนาก ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เส้นทาง ถนนสายบางมูลนาก – โพทะเล

เมื่อ 181330 ม.ค.62
บก.ควบคุมกกล.รส.จว.พ.จ.
โดย ชป.อ.บางมูลนาก
พร้อมด้วย ร.อ.นิกร เชื้อบุญมี น.ควบคมพื้นที่ ฯ ร่วมกับ จิต​อาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ​ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ใน อ.บางมูลนาก ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เส้นทาง ถนนสายบางมูลนาก – โพทะเล เพื่อรับรองกิจกรรม เดิน -วิ่ง สนุก สุขภาพดี ในวันที่ 20 ม.ค.62 ณ ห้วงตะกวน ม.8 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จว.พ.จ. โดยมี นายโชคชัย รักเกื้อ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี