ข่าว ร้อยเอ็ด

ตำบลโนนรัง พัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ด้านนำ้ยาทำความสะอาด (สูตรพิเศษ)

ตำบลโนนรัง พัฒนาศักยภาพเสริมความรู้ด้านนำ้ยาทำความสะอาด (สูตรพิเศษ)

วันศุกร์ที่ (18 มกราคม 2562)เมื่อเวลา10.00น.ครูทองศูนย์ นนท์อ่อน ครูกศน.ตำบลโนนรังได้จัดโครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์บ้านโนนรัง หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2 ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ดโดยกศน.ตำบลโนนรังได้สนับสนุนโครงการทุกโครงการลงเสริมสร้างชุมชนให้ขับเคลื่อนแบบบูรณาการงานกศน.เชื่อมผู้นำท้องถิ่นอสม.ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 20 คน มีอุปกรณ์และสูตรที่จะนำมาผสมจำนวนมากมายเพื่อเป็นส่วนผสมในการทำความสะอาดขจัดคราบสกปรกได้ดีมีประสิทธิภาพมากเป็นน้ำยาล้างถ้วยจานและเป็นนำ้ยาแชมพูสระผมก็ได้น่าติดตามแต่ขอสงวนสูตรไว้ก่อนเพื่อจะได้ติดตามกันในแต่ละชุมชนในการจัดโครงการในครั้งนี้ตามแผนกิจกรรมในปี2562 ให้ครบทุกหมู่บ้านแต่โปรดติดตามว่าจะจัดที่ชุมชนไหนกันเพื่อกระตุ้นและพัฒนาระบบในชุมชนไม่ให้หยุดอยู่กับที่ในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดมีอาหารกลางวันเลี้ยงน้ำดื่มบริการเป็นอย่างดีของครูทองศูนย์ นนท์อ่อน ครูฯ.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้สถานที่วัดบ้านโนนรัง หมู่ที่ 1-2 เป็นที่ฝึกสอนให้เกิดองค์ความรู้กันต่อไปฯ

/////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจร้อยเอ็ด