ข่าวเชียงใหม่

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฉลองสมโภชกุฏิสงฆ์ หล่อพระพุทธรูปปางชนะมาร วางศิลาฤกษ์หอระฆังพระบาทจำลองแท่นพระพร้อมยกฉัตรถวายพระประธานในวิหาร ณ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พุทธศาสนิกชนร่วมพิธีฉลองสมโภชกุฏิสงฆ์ หล่อพระพุทธรูปปางชนะมาร วางศิลาฤกษ์หอระฆังพระบาทจำลองแท่นพระพร้อมยกฉัตรถวายพระประธานในวิหาร ณ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 19 พ.ค.2561 เวลา 09.39 น. พระชาญชัย กนฺตวีโร (ธาตุอินทร์จันทร์) รักษาการเจ้าอาวาส วัดร้องอ้อ นายลักษ์ บุญชละ นายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ, นายสว่าง ธาตุอินทร์จันทร์ ประธาน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินคจังหวัดเชียงใหม่ และ 8 จังหวัดภาคเหนือ

โดยมีหลวงพ่อพระครูปริยัตินุศาสน์ ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายราชวิทย์ จันทร์แจ่มศรี พร้อมด้วยนางภัทรวดี จันทร์แจ่มศรี บ. ก่อไกล ทีม จำกัด ประธานเททอง หล่อพระพุทธรูปปางชนะมารและหอระฆังเข้าร่วมในพิธีฉลองสมโภชกุฏิสงฆ์ หล่อพระพุทธรูปปางชนะมาร วางศิลาฤกษ์หอระฆังพระบาทจำลองแท่นพระพร้อมยกฉัตรถวายพระประธานในวิหาร ณ วัดร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

“พุทธรูปปางชนะมาร” ตามตำนานกล่าวว่า พระบรมโพธิสัตว์ (พระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธรรม) ได้เสด็จไปประทับใต้ต้นมหาโพธิ์ในเวลาเย็น และนั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา เพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ แต่จิตของพระองค์ แทนที่จะคิดไปในทาง โลกุตตรธรรม กลับหันไปคิดถึง โลกิยสุข แต่เมื่อครั้งอยู่ครองเรือน ในหนหลัง และผู้แต่งปฐมสมโพธิกถา ได้แสดงการผจญในโลกิยสุขของพระบรมโพธิสัตว์โดยใช้การผจญของมารเป็นสัญญลักษณ์ ดังนี้ว่าเป็น พระยาวัสสวดีมารซึ่งคอยติดตามพระองค์อยู่

จึงเข้าขัดขวาง โดยขี่ช้างคิรีเมขละ นำเหล่าเสนามารจำนวนมากเข้ามารบกวน หวังให้พระองค์เกรงกลัวจะได้ลุกขึ้นเสด็จหนีไป แต่พระองค์ก็ยังประทับนิ่งเป็นปกติโดยมิได้ทรงหวั่นไหว พระยามารจึงโกรธมาก สั่งให้เสนามารกลุ้มรุมกันประหารพระองค์ พระองค์จึงทรงนึกถึงบารมี 30 ทัศ ที่ทรงบำเพ็ญสั่งสมมาทุกชาติ โดยขอให้นางแม่พระธรณีเป็นพยาน แม่พระธรณีจึงผุดขึ้นมาจากพื้นดิน แล้วบิดมวยผมจนน้ำท่วม กระแสน้ำก็พัดพาพวกเสนามารไปหมดสิ้น พระยาวัสสวดีมารจึงยอมแพ้หนีไป

ซึ่งพิธีเททอง หล่อพระพุทธรูปปางชนะมาร ได้รับการโปรดอธิฐานจิตโดยหลวงปู่ครูบาบุญเป็ง จักกะรัตตโน วัดห้วยฟ้าหลั่ง อ.แม่ทะ จ.ลำปาง อายุ 98 ปี ลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย พร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่อีกสามองค์ ในการพิธีฉลองสมโภชกุฏิสงฆ์ หล่อพระพุทธรูปปางชนะมาร วางศิลาฤกษ์หอระฆังพระบาทจำลองแท่นพระพร้อมยกฉัตรถวายพระประธานในวิหาร โดยยอดเงินที่ใช้ในการสร้างและซ่อมแซมถาวรวัตถุภายในวัดร้องอ้อในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 5,824,490 บาท.

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง ภาพ/ข่าว