ข่าว ร้อยเอ็ด

เมืองร้อยเอ็ด-รับหีบเพลิงพระราชทานฯ

เมืองร้อยเอ็ด-รับหีบเพลิงพระราชทานฯ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประธานในพิธีรับหีบเพลิงพระราชทานพร้อมด้วยคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น โดยมีเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมคณะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลโนนตาลพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ของชาวตำบลโนนตาล อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดการจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิเศษอาภากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต 2

ขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2562 ณ วัดมงคลนิวาส บ้านป่ายาง หมู่ที่ 9 ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทัชวิทย์ อินบุญญา ศาลจังหวัดยโสธร เป็นผู้อัญเชิญหีบเพลิงพระราชทาน ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติถูกต้องตามประเพณีนิยมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิเศษอาภากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต 2 โดยให้คำนึงถึงความสมเหตุในงานพระราชพิธีซึ่งชาวตำบลโนนตาลถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่จะทำต้องจดจำใส่ เกล้าใส่กระหม่อมตลอดไป

https://youtu.be/4Cvn7ZHL3_s

 

////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวจังหวัดร้อยเอ็ด