ข่าว ร้อยเอ็ด

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม

ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม

วันที่ (18 เมษายน 2562) เวลา 06.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วม

กระทรวงมหาดไทย จัดริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกรวม ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกของแต่ละจังหวัดมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องดอกแก้ว ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 หลังจากได้ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกและพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของทุกจังหวัดแล้ว โดยผู้เชิญคนโทน้ำอภิเษกได้เชิญคนโทน้ำอภิเษกทั้งหมด มาวางเรียงบนรถเชิญน้ำอภิเษก ก่อนเริ่มเคลื่อนขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษก โดยขบวนแห่เชิญน้ำอภิเษกประกอบด้วย ขบวนดุริยางค์กองทัพบก ขบวนธงชาติ รถแห่น้ำอภิเษก คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้เชิญคนโท ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการทุกจังหวัด รถตำรวจนำขบวนและปิดท้ายขบวน ใช้เส้นทางเคลื่อนขบวนจากหน้ากระทรวงมหาดไทยเดินไปตามถนนอัษฎางค์ เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนบำรุงเมือง ตรงไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม