Reporter&Thai Army

ศอ.จอส.จว.พ.ช. (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) จัดกำลังพลจิตอาสา

เมื่อ 1๙ เม.ย. 62, ๐๘30 ศอ.จอส.จว.พ.ช. (บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.ช.) จัดกำลังพลจิตอาสา จำนวน 30 นาย รถ FTS จำนวน 2 คัน เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย ( พายุ )
บริเวณพื้นที่ ม.3, ม.11 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จว.พ.ช. มีบ้านของประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน 15 หลังคาเรือน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย