Reporter&Thai Army

หมู่ รส.อ.พาน(ป.พัน.17 พล.ร.7) พร้อมกับส่วนราชการใน อ.พาน จ.ช.ร.ร่วมสวดอภิธรรมศพ นายจำลอง อาทะ อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เสียชีวิตขณะเข้าดับไฟโดยมีเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ

เมื่อ 172030 เม.ย.62
หมู่ รส.อ.พาน(ป.พัน.17 พล.ร.7)
พร้อมกับส่วนราชการใน อ.พาน จ.ช.ร.ร่วมสวดอภิธรรมศพ นายจำลอง อาทะ อาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน เสียชีวิตขณะเข้าดับไฟโดยมีเจ้าภาพร่วมสวดอภิธรรมศพ คืนนี้ดังนี้
1.นาย ธัญญา เนติธรรม
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
2.พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37
ณ บ้านเลขที่12 ม.19 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.ช.ร.