ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และการค้ามนุษย์

17 พฤษภาคม 2567 พันเอก พลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด (ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พันตำรวจโท ธนพงษ์ บุตรพรม รองหัวหน้าฝ่ายการข่าวฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเพื่อแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฏหมายและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลแรงงานต่างด้าวการจัดระเบียบที่พัก ตรวจสอบเอกสารอนุญาตให้ทำงาน เอกสารการเข้าเมืองในพื้นที่ อำเภอจังหารและอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สมนึก บุญศรี  รายงาน