ข่าว สรุาษฎร์ธานี ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

กำลังพลกองทัพเรือ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันอาภากร

19 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ข้าราชการและทหารกองประจำการของกองทัพเรือ ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย สถานีเรือสมุย ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาค 2 เรือใน กองเรือปฎิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 2 และหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 661

โดยกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 30 นาย ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ” เนื่องในวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันอาภากร ข้าราชการและทหารกองประจำการของกองทัพเรือ ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอเกาะสมัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดลิปะน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี