Uncategorized

มุกดาหาร แถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงสู่สากล 24 ปี เฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร

มุกดาหาร แถลงข่าวโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุก ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงสู่สากล 24 ปี เฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร
มุกดาหาร/วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร ร่วมแถลงข่าว โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล 24 ปี เฉลิมฉลอง หอแก้วมุกดาหาร ที่บริเวณหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหารนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวถึงนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารว่า เป้าหมายของการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร คือ มุ่งให้ชาวจังหวัดมุกดาหารอยู่ดีกินดี โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ ทำอย่างไร ให้ชาวมุกดาหารมีรายได้สูงขึ้น นอกจากจังหวัดมุกดาหาร จะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแล้ว เรายังเป็นเมืองท่องเที่ยว โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกลุ่มจังหวัด มุกดาหารถือว่าเป็นจังหวัดเมืองรอง ที่มีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดมุกดาหาร ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว จำนวน 2 ล้านคน ซึ่งจังหวัดมุกดาหาร ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว 4 ล้านคน ภายใน 5 ปี โดยศักยภาพของจังหวัดมุกดาหารแล้ว มีธรรมชาติด้านการท่องเที่ยวชายโขง และเชื่อมโยงไทย ลาว เวียดนาม และเป็นแหล่งวัฒนธรรมอารยธรรม ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นแหล่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าต้องการท่องเที่ยวได้โชค ได้ลาภ ต้องมาไหว้พญานาค ซึ่งมุกดาหารได้เพิ่มเติมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ร่วมกับกลุ่มจังหวัด และจัดงาน เฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ครบรอบ 24 ปี ขึ้นในวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2562 นี้นางสาวรุจาภา วีสเพ็ญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน เพื่อนำเสนออัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดสนุก ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยใช้จังหวัดมุกดาหารเป็นศูนย์กลาง ให้เชื่อมโยงเส้นทาง EWEC และในกลุ่มประเทศอินโดจีน เพื่อสร้างการรับรู้วิถีอัตลักษณ์ของชุมชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เข้ามาสัมผัสวิถีชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมจะมีการแสดงพื้นบ้าน ที่สื่อถึงวิถีชีวิต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ชม ชิม ช้อป สินค้าโอทอป อาหารถิ่นจากกลุ่มจังหวัดสนุก มีกิจกรรมลานดนตรีวัฒนธรรม กิจกรรมเชื่อมโยงวัฒนธรรมอินโดจีน ชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมมุกดาหาร และที่สำคัญไฮไลท์ของงานเลย ก็คือการรำเพื่อถวายสักการะ พระพุทธนวมงคลมุกดาหาร กราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปประจำหอแก้วมุกดาหาร เฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เป็นการรำเฉลิมฉลอง บวงสรวง ที่มีผู้นำร่วมมากกว่า 1 หมื่นคน โดยจะมีนักแสดงนางเอกสาวสวย คุณเบลล่า ราณี แคมเปน มาร่วมรำด้วย ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2562นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า หอแก้วมุกดาหาร มีชื่อเต็มว่า หอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2538 ภายในแบ่งพื้นที่ออกเป็น 12 ชั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับไฟให้สวยงาม และในโอกาสเป็นปีมหามงคลที่หอแก้วมุกดาหารครบรอบ 24 ปีพอดี จึงกำหนดการเฉลิมฉลองหอแก้วมุกดาหาร ร่วมกับจังหวัดมุกดาหารและทุกภาคส่วน เป็นการเฉลิมฉลองที่มีความยิ่งใหญ่มาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับไฟให้สวยงาม และในส่วนของการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต การสาธิตการประกวดการจัดทำอาหารพื้นถิ่น รับรองว่าท่านที่มางานในครั้งนี้ จะอิ่มบุญอิ่มใจแน่นอน

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177