รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยทุกคน


รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยทุกคน

 

 

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นาวาอากาศเอก ธรรมศักดิ์ มั่นทน รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ปลอดภัยทุกคน โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔๑ เข้าร่วมพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรกลุ่มงานจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยาย ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้นให้แก่กำลังพลกองบิน ๔๑ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้จัดอบรมในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานการขับขี่ยานพาหนะ กฎหมายด้านการจราจรเบื้องต้น และหลักการขับขี่ยานพาหนะ รวมถึงการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริงให้กำลังพลได้รับชม