วาระการประชุม TBC คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 94 ด้าน อ.แม่สาย


วาระการประชุม TBC คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ครั้งที่ 94 ด้าน อ.แม่สาย//////////////////////////
วันนี้เวลา 08.30 น. คณะกรรมการส่วนท้องถิ่นของไทย-เมียนมา TBC ได้บันทึกภาพร่วมกัน ณ บริเวณด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียน แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย โดยมี พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.กรมทหารม้าที่ 2 เป็นประธานคณะกรรมการ TBC ฝ่ายไทย และ พ.ต.อ่องลินอู ผบ.กองพัน เคลื่อนที่เร็ว 133 เป็นประธานคณะกรรมการ TBC ฝ่ายเมียนมา พร้อมหน่วยงาน TBC ที่เกี่ยวข้องตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา

ต่อมาในเวลา 09.30 น. คณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมา ได้เข้าร่วมประชุมหารือที่ โรงแรมแม่โขงเดลต้า ณ ห้องประชุมตองจี โดยมีหัวข้อประชุมหลักๆดังนี้ 1.การขอความร่วมมือติดตามบุคคลผู้กระทำความผิดที่หลบหนีไปอาศัยยังประเทศเมียนมา กลับมาดำเนินคดียังประเทศไทย
2.เรื่องการวางแผนจัดงาน เคาว์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2019 ณ บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 ด้าน อ.แม่สาย ในวันที่ 31 ธ.ค.2561 เข้าสู่การตอนรับปีใหม่ในวันที่ 1 ม.ค.2562
3.หารือเรื่องโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันทั้งสองประเทศที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องของทุกๆปี เพื่อป้องกันไฟป่าและแก้ไขมลพิษหมอกควันที่มีผลกระทบระบบนิเวศทางอากาศต่อประชาชนฝั่งไทย-เมียนมา ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ในห้วงเวลาช่วงเดือน มกราคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกๆปี

4.ทาง TBC ฝ่ายไทยของขอบคุณทาง TBC ฝ่ายเมียนมา ที่อำนวยความสดวกในการเดินทางไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในพื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมา ที่ผ่าน และได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กันมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ มีการประสานงานความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่ส่งผลระทบต่อความมั่นคง และความสัมพันธ์อันดีทั้งสองประเทศ

ภาพ – สิงห์ ชายแดน หนุ่ม ดอยไตยแดง ทีมข่าวแม่สายนิวส์ออนไลน์
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ //////// รายงาน ///////////