กองพลทหารราบที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรม ” ตลาดนัดทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 “


กองพลทหารราบที่ 7 ดำเนินการจัดกิจกรรม ” ตลาดนัดทุ่งยั้งทัพ กองพลทหารราบที่ 7 ” เพื่อเป็นช่องทาง การจัดจำหน่ายสินค้า โดยเน้นการอำนวยความสะดวกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพลและครอบครัวแม่บ้าน รวมถึงชุมชนรอบค่าย ให้มีรายได้เสริมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับสินค้าที่นำมาจัดจำหน่ายสินค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ผลิตภัณฑ์จากโครงการทหารพันธุ์ดี, ผลิตภัณฑ์ของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 7 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 7 รวมถึงสินค้าทั่วไป พร้อมทั้งได้ทำการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชน ได้เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้าในการจับจ่ายสินค้าหรือใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันจันทร์

,