คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยาเตรียมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6


คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยาเตรียมจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

วันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 สิริอายุ 101 ปี พรรษา 82 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามประเพณีโบราณล้านนาอย่างสมเกียรติ ของพระสงฆ์ทรงสมศักดิ์ผู้มีคุณูปการใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนา โดยมีคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคฤหัสถ์ทุกฝ่ายเข้าประชุมร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ด้วยพระอุบาลีคุณูปมาจารย์(ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร)อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการสงบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 20.15 น.ณ โรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา สิริอายุ 101 ปี พรรษา 82 คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยา ตลอดถึงศิษย์ยานุศิษย์ได้จัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการที่พระเดชพระคุณได้มีต่อบวรพระพุทธศาสนา บัดนี้ จังหวัดพะเยาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (ช่วงบ่าย)

สำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 19 -25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

โดยวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. มีพิธีถวายทาน เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ อุทิศถวายพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เวลา 13.00 น. มีพิธีอาราธนาสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จากพระวิหารหลวง อัญเชิญขึ้นสู่เมรุปราสาทนกหัสดีลิงค์ ณ เมรุชั่วคราว เวลา 20.00 น.มีการแสดงพระธรรมเทศนาสวดพระอภิธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 มีพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ พิธีแสดงพระธรรมเทศนา สวดพระอภิธรรม

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ เวลา 10.00 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 102 รูป สวดพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร เวลา 13.00 น. พระสงฆ์ 150 รูป สวดมาติกาบังสุกุล เวลา 15.00 น.โดยประมาณ พิธีพระราชทานเพลิงศพ เวลา 21.00 น.ประกอบพิธีถวายเพลิงสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (เผาจริง) ตามประเพณีโบราณล้านนา พระสงฆ์ 102 รูปสวดประชุมเพลิง

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 06.00 น.พิธีสามหาบ เก็บอัฐิ อัญเชิญอัฐิประดิษฐานบนพระวิหารหลวง พระสงฆ์ 20 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ เวลา 08.00 น.ถวายจังหัน ภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี

ในการนี้ คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและจังหวัดพะเยา ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างปราสาทนกหัสดีลิงค์พิธีออกเมรุงานพระราชทานเพลิงศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺม ปญฺญมหาเถร) ระหว่างวันที่ 15 -21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง และขอเชิญร่วมทำบุญ พิธีบำเพ็ญกุศล เครื่องสังเค็ดชุดใหญ่ เครื่องสังเค็ดชุดเล็ก ผ้าไตร ย่ามถวายพระ ตาลปัตร และหนังสือที่ระลึก โดยร่วมทำบุญได้ที่วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง.

https://youtu.be/CjRb3b0nxpo

,