ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ถวายน้ำปานะพระสงฆ์ วัดป่าทรงธรรม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ร้อยเอ็ด ถวายน้ำปานะพระสงฆ์ วัดป่าทรงธรรม โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/ ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันถวายน้ำปานะ แก่ พระนวกะ จำนวน 33 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยร้อยรวมพลังแห่งความจงรักภักดีและความรักของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่ตั้งใจปฏิบัติบูชาบำเพ็ญกุศล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทร

งมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น 106 รูป และได้แยกจำวัด เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดบึงพระลานชัย 37 รูป วัดวิมลนิวาส 36 รูป และวัดป่าทรงธรรม 33 รูป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จะเข้าปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่กำหนดรวมเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 23 ม.ค.66 พุทธศาสนิกชนสามารถร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตลอดจนประกอบศาสนกิจ ถวายพระกุศลถวายพระพรโดยพร้อมเพรียงกันตลอดระยะเวลาการจัดโครงการฯ เพื่อให้เกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อไป

สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/088-573-0542/ ข่าว
ปชส.ร้อยเอ็ด-ภาพ