ข่าวท่องเที่ยว ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ ข่าวเด่น สถานที่ท่องเที่ยว

(มีคลิป) ปางช้างแม่แตงเชียงใหม่ ทำพิธี เลี้ยงศาลปะกำ หรือศาลที่คนเลี้ยงช้างต้องมี เพื่อความเป็นสิริมงคล

ปางช้างแม่แตงเชียงใหม่ ทำพิธี เลี้ยงศาลปะกำ หรือศาลที่คนเลี้ยงช้างต้องมี เพื่อความเป็นสิริมงคล

นาง วาสนา ทองสุขชัยเลิศ ผู้บริหารปางช้างแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เชิญคนคล้องช้าง หรือชาวบ้านเรียกว่า ครูบา จากตำบลบ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมี ครูบา ประกอบ บุญมั่น อายุ 74 ปี เป็นหัวหน้าทีม พร้อมกับคนคล้องช้างอีก 4 คน นำเครื่องเซ่นไหว้ หัวหมู ไก่ต้ม เหล้าขาว อาหารคาวหวาน ผลไม้หมากพลู รวมทั้งเชือกปะกำ คือเชือกที่ใช้คล้องช้างป่า ทำจากหนังควาย ให้เป็นเส้นยาว แล้วนำไปตากให้แห้ง ซึ่งจะมีความทนทาน และเหนียวเป็นพิเศษ นำมาเป็นเชือก ใช้ในการคล้องจับช้างป่า

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ และอุปกรณ์สำคัญของคนเลี้ยงช้าง ซึ่งหาได้ยากแล้วในทุกวันนี้ เพราะการคล้อง หรือจับช้างป่า มาเพื่อใช้งาน ได้ถูกยกเลิกไปนานแล้ว โดยทางปางช้างแม่แตง ได้เชิญครูบา คล้องช้างทั้ง 5 คน มาทำพิธีเลี้ยงศาลปะกำ

และครูบาทั้ง 5 คน ได้มุดเข้าไปอยู่ในศาลปะกำ ลักษณะเป็นกระท่อมเล็กๆ พร้อมทั้งมีเชือกปะกำ มีดหมอ เข้าไปเสี่ยงทาย ในศาลปะกำ โดยครูบา 2 คน ใช้นิ้วชี้ วางบนด้ามมีด ให้ปลายมืดหมอชี้ลงพื้น แต่อัศจรรย์ได้หมุนเอง เป็นวงกลม ซึ่งหมายถึง กิจการจะรุ่งเรือง และไม่มีเหตุร้ายใดๆเกี่ยวกับช้าง โดยมีคุณตาแก้ว บุตรชาติ ควาญช้างหลวงผู้ดูแลช้างเผือก คุณพระเศวตอดุลยเดชพระราชพาหนะ มาเป็นประธานในพิธี.

ทรงวุฒิ ทับทอง