Reporter&Thai Army

โฆษก ทัพภาค 3 กอ.รมน.ภาค 3 นำสื่อมวลชนแถลงผลการดำเนินการตามภารกิจของกองทัพภาคที่ 3 รอบสัปดาห์ พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนรู้กระบวนการบำบัดศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่ 12 แพร่

โฆษก ทัพภาค 3 กอ.รมน.ภาค 3 นำสื่อมวลชนแถลงผลการดำเนินการตามภารกิจของกองทัพภาคที่ 3 รอบสัปดาห์ พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนรู้กระบวนการบำบัดศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่ 12 แพร่

 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 และ ร้อยเอก หญิง มณทิรา พรมศรี ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเรื่องผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ตามนโยบายของกองทัพบก ได้แถลงข่าว ครั้งที่ 22 ของคณะทำงานโฆษก กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ในสาระสำคัญ ถึง 4 เรื่อง ได้แก่ สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโดย การลาดตระเวนตรวจพื้นที่ด้วยอากาศยาน , การใช้อากาศยานในการทิ้งน้ำดับไฟ, การทำเครื่องฟอกอากาศด้วยม่านน้ำ, การจัดทำระบบป่าเปียก (Wet Fire Break)

 

รวมถึง โครงการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 , การจับกุมยาเสพติด และการปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 1 ด้วย ณ สโมสรค่ายพระยาไชยบูรณ์ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่