ข่าวรัฐสภา

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 2409 ชั้น 24 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลที่ทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ปลากัดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์น้ำประจำชาติประสบผลสำเร็จ

 

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน