Reporter&Thai Army

กรณีการรายงานจากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP. วันที่ 20 เม.ย.62. เวลา 01.03 น. ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 จุด.

กรณีการรายงานจากข้อมูลดาวเทียม Suomi NPP. วันที่ 20 เม.ย.62. เวลา 01.03 น. ตรวจพบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 จุด. นายอรรษิษฐ์. สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้สั่งการให้นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ประสานกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ. ทหาร. เจ้าหน้าที่ป่าไม้. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. ชรบ. อปพร. ราษฎรจิตอาสา. เข้าปฏิบัติงานดับไฟที่เกิดขึ้นในแต่ละจุดทันที โดยมีรายงานผลการปฏิบัติดังนี้– อำเภอทุ่งหัวช้าง. เกิดขึ้น 2 จุด . ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ. พื้นที่ติดต่อกันระหว่างตำบลตะเคียนปม และตำบลทุ่งหัวช้าง. นายอำเภอทุ่งหัวช้าง ได้สั่งการให้. ชป.ดับไฟป่าของอำเภอทุ่งหัวช้าง. เข้าร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในทันทีที่ได้รับรายงานการเกิดไฟ . สามารถดับไฟได้ทั้งสองจุดแล้ว. เมื่อเวลา 03.30 น.