ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมกับ Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำสื่อจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วม สืบ-เจาะ(คน) ต้นเหตุ-อุบัติเหตุ


ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมกับ Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นำสื่อจากทั่วทุกภูมิภาคเข้าร่วม สืบ-เจาะ(คน) ต้นเหตุ-อุบัติเหตุ

วันนี้ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมเดอะบาซาร์โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ ได้มีการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนด้านการสืบค้นเพื่อนำข้อมูลมาทาการวิเคราะห์และนำเสนอข่าวเผยแพร่สู้สาธารณชนให้ได้รับทราบ รวมถึงการสะท้อนสาเหตุให้กับฝ้ายนโยบายได้ใช้เป็นข้อมูลในการบังคับใช้กฎหมาย การปรับปรุงแก้ไขกายภาพของถนน รวมถึงการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ ซึ่งหากไม่ลงมือทำสิ่งใดอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ทุกระดับความรุนแรง ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ร่วมกับ Bloomberg Initiative for Global Road Safety (BIGRS) มูลนิธิเพื่อความปลอดภัยทางถนน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสถาบันอิศรา จัดการอบรม “สืบเจาะ (คน) ต้นเหตุอุบัติเหตุ” ให้กับสื่อมวลชนที่สนใจร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง มีสื่อมวลชนที่ถูกคัดเลือกทั่วประเทศเข้ารวมมากกว่า 20 คน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะบาซาร์โฮเทล แบงค็อก
ในการอบรมครั้งนี้ยังมีกิจกรรมการจัดสัมมนาครั้งนี้อีกด้วย เช่น การบรรยายทำไมต้องสืบ-เจาะ (คน) ในอุบัติเหตุทางถนน โดย นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน การบรรยาย “กานสืบสวนเป็นหัวใจของงานข่าว” โดย คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ การบรรยาย “แนวทางการตั้งข้อสังเกต ก่อนตั้งคำถาม เพื่อหาคำตอบ” โดยคุณเสาวลักษ์ คงภัคพูน การแลกเปลี่ยนมุมมอง “กรณีรถบรรทุกปูนเบรกแตกชนรถยนต์ที่จอดติดไฟแดง 4 คันรวด” เป็นต้น

…………………………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน