ข่าว ยโสธร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ผู้ตรวจการสำนักงาน กกต. ลงพื้นที่ติดตามการสมัคร สว.จังหวัดยโสธร

20 พฤษภาคม 67 ที่ หอประชุมอำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น นายสะอาด ศรีวรรณ ผู้ตรวจการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ติดตามการสมัครสมาชิกวุฒิสภา ในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุมในเช้าวันนี้

โดยมี นายอดิศักดิ์ นามวงศ์ นายอำเภอกุดชุม ประธานกรรมการ ให้การต้อนรับพร้อมด้วย นายดุสิต สุทธิประภา อำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอกุดชุม กรรมการและเลขานุการ นายสุริยัน ศิริดล พัฒนาการอำเภอกุดชุม กรรมการ นายพลากร แก้วขวัญข้าผู้ทรงคุณวุฒิ และนายบุญทองวิเศษชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยผู้ช่วยกรรมการให้การต้อนรับ ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สมัครเพื่อสร้างรอยยิ้ม และความเข้าใจร่วมกันต่อไป

พลากร แก้วขวัญข้า  รายงาน