ข่าว ลำพูน ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน เกษตรกร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและรับซื้อกล้วยน้ำว้าระหว่างบริษัททีพีพี.ฟู้ดส์ จำกัด กับ เทศบาลตำบลบ้านธิและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าเทศบาลตำบลบ้านธิ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุนและรับซื้อกล้วยน้ำว้าระหว่างบริษัททีพีพี.ฟู้ดส์ จำกัด กับ เทศบาลตำบลบ้านธิและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าเทศบาลตำบลบ้านธิ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและรับซื้อกล้วยน้ำว้าร่วมกับบริษัททีพีพี.ฟู้ดส์ จำกัด โดยนายถวิล กาวิสุข ประธานกรรมการบริษัททีพีพี.ฟู้ดส์ จำกัด

ทั้งนี้ บริษัททีพีพี.ฟู้ด จำกัด เทศบาลตำบลบ้านธิ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าบ้านธิ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าบ้านธิและเครือข่าย โดยให้การสนับสนุนการรับซื้อผลิตกล้วยน้ำว้า ตลอดจนได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกล้วยตั้งแต่การปลูกจนถึงการตัดส่งจำหน่าย การพัฒนาศักยภาพยกระดับความสามารถด้านการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากกล้วยและการสร้างความเข้มแข็งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยน้ำว้าบ้านธิให้มีความมั่นคงในอาชีพ จึงได้ตกลงร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้.

ทรงวุฒิ ทับทอง