ข่าว ราชบุรี ข่าวบันเทิงและกีฬา

จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงาน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีเตรียมจัดงาน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 62 นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานและคณะทำงานดำเนินโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดขึ้น เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุดตามอัตภาพ และเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนสนใจการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีเพิ่มมากขึ้น
เบื้องต้นในที่ประชุมกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ประเภทเดิน-วิ่ง 3 ประเภท ประกอบด้วย เดินเพื่อสุขภาพ 3 กม. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. และวิ่งฮาล์ฟ มาราธอน 21 กม. ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครและเส้นทางการวิ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน