ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ประเทศจีนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี หลังจากผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการผลไม้คุณภาพจากไทยเพิ่มขึ้น

จ.ราชบุรี/ประเทศจีนศึกษาดูงานกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี หลังจากผู้บริโภคชาวจีนมีความต้องการผลไม้คุณภาพจากไทยเพิ่มขึ้น

วันที่ 20 ก.ย. 62 สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ร่วมกับบริษัท เซินเจิน พาโกดา ประเทศจีน จัดงานประชาสัมพันธ์สินค้าตลาดเกษตรและสินค้าโดดเด่นจังหวัดราชบุรี เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าด้านการเกษตรและประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร หรือตลาดเกษตรกร พร้อมจัดกิจกรรมดื่มมะพร้าวไทย โดยมีนายพินิจ เจริญเร็ว เป็นประธานเปิดงานที่ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีนายจู ฉี ตง รองประธานบริษัท เซินเจิน พาโกดา นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท และสื่อมวลชนจากประเทศจีน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือในด้านการเกษตร โดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี ที่ตอนนี้จำหน่ายที่ประเทศจีนราคาลูกละ 40-50 บาท
โดยนายจู ฉี ตง กล่าวว่าบริษัทมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศไทยยาวนานถึง 15 ปี ที่ผ่านมาได้นำเข้าผลไม้คุณภาพจากไทย เช่นมะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน ลำไย มังคุด กล้วยหอม เป็นต้น เพื่อให้ผู้บริโภคชาวจีนได้รับประทานผลไม้คุณภาพจากไทย โอกาสนี้จึงได้นำผู้บริโภค และสื่อมวลชนจากจีน มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตมะพร้าวน้ำหอมจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่การเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และคัดบรรจุส่งไปจำหน่ายยังประเทศจีน ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในด้านคุณภาพของผลไม้ไทย
อย่างไรก็ดีขอให้เกษตรกรรักษาคุณภาพการผลิตหรือพัฒนาให้ดีขึ้น โดยเมื่อปี 2016 ทางบริษัทได้ซื้อมะพร้าวน้ำหอมจากไทยไปจำหน่ายที่ประเทศจีน 4 ล้านลูก ขณะที่ปี 2019 จำหน่ายไปแล้วกว่า 14 ล้านลูก จากสถิติคาดว่าแต่ละปีเราจะจัดซื้อมะพร้าวน้ำหอมเพิ่มขึ้น 25-30 เปอร์เซ็นต์

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน