Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ , หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน , ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต.สำโรงชัย ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดวังกรด

– เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ , หน่วยงานภาครัฐ – เอกชน , ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ต.สำโรงชัย ร่วมกิจกรรมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดวังกรด บ.วังคาง หมู่ ๘ ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จว.น.ว. โดยมี นายเทวุษย์ บริรักษ์สันติกุล นายอำเภอไพศาลี เป็นประธานฯ ซึ่งมีจุดบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อน อ.ไพศาลี และจุดบริการจากส่วนราชการต่าง ๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่ และมีการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ จำนวน ๒๕ ราย ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย