Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

น้อง มิน กมลลักษณ์ กุลฐิติธนารัตน์ คว้ารางวัล มีสควีนโพนทอง 2019 ในงานครบรอบ 100 ปี อำเภอโพนทอง

น้อง มิน กมลลักษณ์ กุลฐิติธนารัตน์ คว้ารางวัล มีสควีนโพนทอง 2019 ในงานครบรอบ 100 ปี อำเภอโพนทอง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพนทอง นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง เป็นประธานเปิดงานประกวดสาวประเภทสอง มิสควีนโพนทอง ชิงรางวัลเงินสด มงกุฎเพชร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สายสะพาย ร่วมมูลค่ากว่า 30,000 บาท ในงาน 100 ปี โพนทอง มีชาวอำเภอโพนทองและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
นายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง กล่าวว่า งานครบรอบ 100 ปีอำเภอโพนทอง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเฉลิมฉลองรำลึกวันครบรอบ 100 ปี ของการจัดตั้งอำเภอโพนทอง (เมืองแวง) เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวอำเภอโพนทองได้ร่วมกันสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งเมืองโพนทอง เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างเมืองจนถึงปัจจุบันเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอำเภอโพนทอง สืบไป

ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมประกวดสาวประเภทสอง มิสควีนโพนทอง ชิงรางวัลเงินสด มงกุฎเพชร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สายสะพาย ร่วมมูลค่ากว่า 30,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้มีการแสดงออกโดยเท่าเทียม ผลปรากฏว่า น้อง มิน กมลลักษณ์ กุลฐิติธนารัตน์ คว้ารางวัล มีสควีนโพนทอง 2019 ในงานครบรอบ 100 ปี อำเภอโพนทอง ได้รับรางวัลเงินสด มงกุฎเพชร ถ้วยรางวัลเกียรติยศ สายสะพาย ร่วมมูลค่ากว่า 30,000 บาท จากนายวัลลภ จินดาเงิน นายอำเภอโพนทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น้ำหนึ่ง รจนา เพชรพลงาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ น้องอิง อภิรดา คุ้มศิริ และรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ น้อง ลออ เนตรนภา จิตไทสง

////////////////เครดิต
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
///////////////
ศรีไพร ทูลธรรม-รายงาน