Reporter&Thai Army ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

ทหารพรานผาเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบางง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ทหารพรานผาเมือง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเปราะบางง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. กองกำลังผาเมือง โดย กองร้อยทหารพรานที่ 3204 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จัดกำลังพล ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ, ผ้าห่มกันหนาว และยาเวชภัณฑ์ให้กับประชาชนผู้ป่วยพิการยากไร้/ติดบ้านติดเตียง/กลุ่มเปราะบาง จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ บ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน สร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง