Reporter&Thai Army

พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบร้ตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4/ผบ.ร้อย.รส.กกล.รส.จว.น.ว. ร่วมกับ นอภ.แม่วงก์ พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย หน.ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยห้วใจ”

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61 เวลา 0900 พ.ท.ประวิทย์ พูลเทียบร้ตน์ ผบ.ช.พัน.4 พล.ร.4/ผบ.ร้อย.รส.กกล.รส.จว.น.ว. ร่วมกับ นอภ.แม่วงก์ พร้อมด้วยกำลังพลของหน่วย หน.ส่วนราชการ พี่น้องประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรม”จิตอาสา เราทำความดีด้วยห้วใจ” ด้วยการขุดลอกกำจัดผักตบชวาบริเวณแหล่งเก็บกักน้ำสาธารณะภายในหมู่บ้าน ม.8 บ้านสระหลวง ต.แม่วงก์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ พื้นที่ทั้งหมด 12,800 ตร.ม. ปริมาณผักตบชวาที่กำจัดได้ ทั้งหมด 500 ตัน โดยได้จัดเครื่องมือช่างและรถครัวสนามเคลื่อนที่ สนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว