ครู นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร กว่า 3,000 คนร่วมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบ 82 ปี


ครู นักเรียนโรงเรียนสิงห์สมุทร กว่า 3,000 คนร่วมตักบาตรวันคล้ายวันสถาปนาครบ 82 ปี

วันนี้ 20 ธ.ค.62 นาย คงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ได้นำคณะผู้บริหาร ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า ครู อาจารย์ และนักเรียนกว่า 3,000 คน ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสิงห์สมุทร ครบรอบปีที่ 82 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จากวัดในพื้นที่สัตหีบ จำนวน 83 รูป เดินรับบิณฑบาต ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าตึกกองอำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคัก ได้มีขบวนกลองยาว พร้อมนางรำแห่นำขบวน ในการตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งของนักเรียนในวันนี้

นอกจากนั้นยังมี การประกวดวงดนตรี การเปิดตลาดนัดของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
นาย คงเดช โชติจำลอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร กล่าวว่าโรงเรียนสิงห์สมุทร เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนสำหรับบุตร-หลาน ข้าราชการที่สังกัดกองทัพเรือ ต่อมาได้โอนให้สังกัดกรมสามัญศึกษา โรงเรียนสิงห์สมุทรเป็นโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 141 ไร่ 200 ตารางวา โดยถูกแบ่งเป็นฝั่งมัธยมศึกษาตอนต้นและฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยถนนจรดลศึกษาที่เป็นทางเข้าสู่ที่ตั้งของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ ซึ่งตอนนี้โรงเรียนมีอายุ 82 ปีแล้ว

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

,