จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน เยี่ยมประชาชนที่ป่วยติดเตียง และพิการ และพูดคุยให้กำลังใจ

จังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน เยี่ยมประชาชนที่ป่วยติดเตียง และพิการ และพูดคุยให้กำลังใจ

พลตรีอนุสรณ์ ธูปทอง ผู้อำนวยการสำนักปฎิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน 13 นายอาคมแย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ นางสาวปราณี เลิศสงคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาชนกัน

ลงพื้นที่ ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเยี่ยมประชาชนที่ป่วยติดเตียง และพิการ และพูดคุยให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวราษฏรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนมีปัญหาทางสุขภาพ

ให้แก่ นางสาววิยะดา รุ่งอรุณ บ้านเลขที่ 499 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ฐานะทางครอบครัวยากจน สามีทำไร่รับจ้างรายวันแต่ยังอยู่ดูแลภรรยาไม่ทอดทิ้ง มีลูก 3 คน ทุกวันนี้นางสาววิยะดา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ คงนอนอยู่กับแคร่ใต้ถุนบ้าน แต่ที่โชคร้ายแพทย์บอกกับเธอว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 3 แต่ก็ยังมีความหวังที่จะต้องดูลูกในท้องซึ่งจะคลอดราวเดือนสิงหาคม ปีนี้ เบื้องต้นหน่วยงานราชการที่รู้เรื่องของ นางสาววิยะดา รุ่งอรุณ ได้เข้ามาดูแลและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป และได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวเพื่อหาทางช่วยเหลือครอบครัวของ นางสาววิยะดา รุ่งอรุณ ผู้ป่วยต่อไป

////อัมพณ จับศรทิพย์ รายงานจาก เขาชนกัน 0619525644 /////

%d bloggers like this: